Friskvårdsbidrag 

Fråga om friskvårdbidrag diskuteras flitigt, och reglerna uppdateras ofta. Senast rättspraxis från Högsta förvaltningsdomtolen kom 26/6 2020. Förmåner som arbetstagare får är som huvudregel skattepliktiga, men kortfattat gäller undantaget:
 
1. Det är arbetsgivaren som beslutar om denne vill betala kostnaden, och är helt frivilligt.
 
2. Om arbetsgivaren beslutar sig för att stå för kostnaden kan det ske på två sätt:
a. Genom att arbetstagaren betalar sin avgift, lämnar in kvittot till arbetsgivaren och får ut ersättning i efterhand tex vid löneutbetalning.
b. Genom att arbetsgivaren betalar direkt till anläggningen, tex årskort på gym, dvs naturaförmån  (även över 5 000 kr men fn max 6 500 kr).
 
3. Bidraget ska erbjudas alla anställda, och uppgå till max 5 000 kr/år inkl moms
 
4. Inget bidrag medges till medlemsavgifter eller utrustning
 
5. Bidraget ersätter startavgifter, kursavgifter, liftkort och kostnader för aktiviteter om de har moment av motion och träning, tex agility, sportfiske, enduro (SKV:s exempel). 
 
6. Förutom motionsaktiviterna enl p5. ersätts även annan friskvård såsom kostrådgivning, appar för yoga, rökavvänjning, massage, stresshantering etc. Se listan.
 
7. Vid skattefri förmån ska arbetsgivare inte innehålla preliminär skatt eller betala arbetsgivaravgifter. Kostnaden bokförs som tex Övrig personalkostnad, och ingående moms är avdragsgill.
 
8. Kvittot ska innehålla fullständiga uppgifter, dvs även namn och personnummer på köparen. Det ska klart framgå vad som avses, tex hyra av badmintonbana, datum, belopp etc samt moms enligt momslagen om utställarens verksamhet är momspliktig.
 
 

Höjd pensionsålder

 
Första uttagsår Lägsta ålder Född år
       2019         61 1958
2021 62 1959
2022 62 1960
2024 63 1961
2025 63 1962

 

 

Skattefrågor

 -Om jag använder arbetsgivarens mobil privat?

 
Skatteverkets nya ställningstagande 202 233742-18/111
 
- Oavsett om det ingår telefoni, SMS, surf eller datatrafik anses ett abonnemang med fast avgift som en enda tjänst.
- Med elektronisk utrustning avses mobil, dator, läsplatta och router
 
- Med arbetsredskap menas att:
1. Det är av väsentlig betydelse för den anställdes arbete
2. Det har begränsat värde
3. Förmånen är svår att skilja från nyttan i anställningen

 

- Användning på ordinarie arbetsplats i arbetsgivarens lokal = ingen förmånsbeskattning
- Använding på ordinarie arbetsplats men inte i arbetsgivarens lokaler = separat bedömning
- Användning utanför ordinarie arbetsplats: arbetsredskap = ingen förmånsbeskattning, inte arbetsredskap= förmånsbeskattning.
 
Dvs oavsett om arbetsgivaren gett tillåtelse till privat användning blir det förmånsbeskattning såvida enheten inte är ett arbetsredskap.  Ett undantag är tex om arbetsgivaren vill att du ska vara tillgänglig på telefon även utanför arbetstid.
 
 
 

Premier för privat sjukvård ej skattefria längre

 
Arbetsgivare som betalar premie för privat sjukvård from 2018-07-01 
  • Premien är avdragsgill
  • Beräkna arbetsgivaravgift på premiebeloppet
  • Löneväxling mot tex. sjukvårdspremie,ögonlaseroperationer mm blir skattepliktiga
  • Förmånsbeskattas hos den anställde

 

Informationsskyldighet för skatterådgivare 2018

Gränsöverskridande skatteupplägg

EU:s medlemsstater inför regler om obligatorisk informationsskyldighet om viss rådgivning. Rådgivaren måste rapportera ett skatteupplägg till skattemyndighet.  Se länk:
 
 
 
Exempelvis gränsöverskidande betalningar till mottagare som
- saknar hemvist 
- har hemvist i lågskatteländer
- finns i icke samarbetsvilliga länder
 
 
Q19 kommer att följa reglerna om infomationsskyldigheten.
 
 

Nyhetsbrev 

Med bla. gratis checklista inför bokslutet.

Inför bokslut 2018

Nyheter

22.11.2023 16:17
Från den 1 juli 2023 gäller en ny momslag.  Bland annat med utökade...
29.11.2017 09:24
GDPR ersätter PUL 1.  2018-05-25 - General Data Protection...
12.10.2017 15:14
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att e-ljudbok ska ha 25 % moms,...
24.08.2017 15:05
Arkivera räkenskaperna på papper eller digitalt? - Räkenskapsinformation...
23.05.2017 15:24
Momsavdrag vid köp av bil och hästlastbil. När man köper eller leasar en...
09.02.2017 17:58
Här är regeringens nya insatser för att främja solel. Investeringsstöd,...
08.02.2017 20:51
Viktiga lagar och förordningar från 2017, länk till Regeringens...
07.11.2016 14:23
Nu har utredningen utrett i 2,5 år (!) och kommit med förslag till nya...
17.05.2016 07:33
REGERINGENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER MOT SKATTEFUSK Inkludera fler länder...
02.05.2016 18:26
Skatteverket föreslår momsbefrielse En ideell förening som bedriver...
1 | 2 >>

Personalliggare i byggbranshen

Från 1 jan 2016 ska en byggherre (beställare) ha en elektronisk personalliggare. Byggbranschens önskemål om att motverka svartjobb och få en sund konkurrens har därmed tillgodosetts. Skatteverket är kontrollmyndighet. Beloppsgränser, undantag och övergångsregler finns.

Nya arbetsgivaravgifter IGEN för unga

Enligt förslag i höstbudgeten 2015 föreslås att fulla sociala avgifter ska betalas även för ungdomar ( ev 1/6 2016).
Under 2015 finns flera varianter, se Skatteverket

Nya arbetsgivaravgifter för unga

 

1. Anställda födda 1989

För anställda som är födda 1989 ska du som är arbetsgivare betala full arbetsgivaravgift. 

Redovisa underlag för full arbetsgivaravgift för personer födda 1950–1989 i fält 55.

 

2. Anställda födda 1990–1991

För anställda som är födda 1990–1991 gäller samma avgift som tidigare. 

Redovisa underlag för reducerad arbetsgivaravgift för dessa personer i fält 57.

 

3. Anställda födda 1992 eller senare

För anställda födda 1992 eller senare ska du som är arbetsgivare endast betala ålderspensionsavgift, 10,21 %. 

Redovisa underlag för ålderspensionsavgift i fält 59.

 Arbetsgivare ska deklarera enligt de nya reglerna från och med redovisningsperioden maj 2015.

 

länk till annan webbplats

 

Nya rutiner för ROT och RUT - hushållsnära tjänster

Driver du en bygg- eller målerifirma, eller arbetar med städservice? 

Privatpersoner som anlitar ett företag för att utföra reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT) eller hushållsnära tjänster som t ex fönsterputsning, städning och trädgårdshjälp (RUT) har rätt till skattereduktion för arbetskostnader.

Det är säljaren av tjänsten som ansöker om avdraget hos Skatteverket och sedan 1 april 2015 gäller skärpta regler. From 1 jan 2016 ändras även villkoren.

 

Kostnadsränta?

 

Om Du i din  skatteberäkning ser att den slutliga skatten kommer att bli mer än vad som dragits i preliminärskatt får Du betala kostnadsränta. För att helt undvika kostnadsränta ska kvarskatter betalas den 12 februari, om de överstiger 30 000 kr. Det är ändå billigare att göra fyllnadsinbetalningen snarast möjligt eftersom räntan räknas dag för dag. Fribeloppet 30 000 kr ska vara inbetald senast den 4 maj till Skatteverket för att Du ska slippa betala ränta. Fram till förfallodagen beräknas kostnadsränta med fn 1.25 %.

 

Välkommen 

Debiterad preliminärskatt 2015

Kontrolluppgifter från arbetsgivare till Skatteverket senast den 2 februari 2016. 

Ny e-tjänst från Skatteverket innebär att du som arbetsgivare inte längre behöver ladda ner ett program - din e-legitimation räcker.

 

Viktiga datum 2015 för skatt mm.

Skatteverkets kalender

Skatteverkets ställning: Förmån av elektronisk utrustning/abonnemang mot fast avgift.

Privat användning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift, som sker på ordinarie arbetsplats i arbetsgivarens lokaler, är inte skattepliktig förmån.

Om en anställd får ta med sig elektronisk utrustning utanför ordinarie arbetsplats utan att det är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, och arbetsgivaren tillåter privat bruk, är den privata användningen (och möjligheten att använda den privat!) en skattepliktig förmån.

Regeringens förslag i budgetproposition 2015, exempel:

- Jobbskatteavdrag trappas av. Gäller inkomster över 50 000 kronor i månaden

- Ingen nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar. (under 2015 halv nedsättning)

- Särskild löneskatt för äldre införs. Över 65 år ska löneskatt med 5,6 procent påföras.

- Höjd inkomstskatt för höginkomsttagare.  Den nedre skiktgränsen blir 421 800 kronor (2015).

- 3:12-reglerna ska utredas.

- Förenklad faktura.  Beloppsgräns för avdrag för ingående moms med förenklad faktura höjs från 2 000 kr till 4 000 kr.

Skatteverkets ställningstagande inom arbetsgivarområdet

Ett utländsk företag som har fast driftställe i Sverige enligt definition i inkomstskattelagen ska göra skatteavdrag på utbetald ersättning för arbete. Det gäller oavsett om skatteavtal om dubbelbeskattning finns med den andra staten eller inte.

131 80603-15/111

Företag som bedriver byggprojekt bör uppmärksamma regeln, då de normalt anses få fast driftställe efter 6 månader i Sverige enligt inkomstskattelagen.

 

 

 

Nyheter

22.11.2023 16:17
Från den 1 juli 2023 gäller en ny momslag.  Bland annat med utökade...
29.11.2017 09:24
GDPR ersätter PUL 1.  2018-05-25 - General Data Protection...
12.10.2017 15:14
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att e-ljudbok ska ha 25 % moms,...
24.08.2017 15:05
Arkivera räkenskaperna på papper eller digitalt? - Räkenskapsinformation...
23.05.2017 15:24
Momsavdrag vid köp av bil och hästlastbil. När man köper eller leasar en...
09.02.2017 17:58
Här är regeringens nya insatser för att främja solel. Investeringsstöd,...
08.02.2017 20:51
Viktiga lagar och förordningar från 2017, länk till Regeringens...
07.11.2016 14:23
Nu har utredningen utrett i 2,5 år (!) och kommit med förslag till nya...
17.05.2016 07:33
REGERINGENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER MOT SKATTEFUSK Inkludera fler länder...
02.05.2016 18:26
Skatteverket föreslår momsbefrielse En ideell förening som bedriver...
1 | 2 >>

 

Likvidator döms att betala 716 miljoner 

Kostsam undelåtenhet: Likvidatorn företrädde bolag och blev betalningsansvarig för bolagens skatt - borde ha förstått att bolagen skulle ha försatts i konkurs, men såg inte till att lämna in konkursansökan

 

Advokatsamfundet

Nyheter

13.09.2023 08:15
Den kriminella ekonomin beräknas omsätta massor,...
17.11.2022 18:19
- Skattekonto - nu får vi åter ränta på...
13.10.2022 20:51
En arbetsgivare kan låta en anställd använda...
27.12.2021 08:15
Höjt tak i sjukförsäkringen till 10...
25.11.2021 17:17
Ny statsminister, avgående statsminister, budget...
07.07.2021 08:47
Från 1 juli ska företag som sammanlagt säljer för...
22.01.2021 09:32
Förändringar 2021 Revidecco har skrivit en...
28.04.2020 10:12
Regeringen har beslutat om vissa lättnader för...
17.03.2020 12:18
Åtgärder pga coronaviruset Regeringen har...
08.12.2019 08:30
Skärpta åtgärder mot penningtvätt och...
1 | 2 >>

Senaste nytt finns på facebook