Kontakt

Adress: Kvisslevägen 19, 212 91  MALMÖ

Telefon: 0708 - 44 71 24

E-mail: kontakt@qvisle.com

Skriv till oss

  •  

   GDPR

  •     Q19 är ansvarig för att Dina personuppgifterna hanteras. Kontaktuppgifter finns ovan.
  •     Uppgifterna samlas in och används för fullgörande av redovisnings- och uppgiftsskyldigheter
  •     Uppgifterna lämnas inte vidare till annan utanför Q19 i marknadsföringssyfte
  •     Den rättsliga grunden utgörs av att uppfylla uppdragsavtal om ekonomiska tjänster
  •     Uppgifterna sparas under den för räkenskaper gällande arkiveringstiden (fn 7 år)
  •     Du som har samtyckt till Nyhetsbrev från Q19 har alltid har rätt att dra tillbaka Ditt samtycke.
  •     Du har rätt att begära ett utdrag ur registret för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad
  •     Företaget är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  •     Personuppgiftsansvarig, dvs du som klient/kund, är ansvarig för att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med Q19. I     praktiken upprättar dock Q19 under våren 2018 detta avtal skriftligen i 2 ex, varav parterna erhåller varsitt.

 

Semesterperiod 2019

3/6-14/6 (v 23-24)

1/7- 12/7  (v27-28)

18-19/7

16-20/9 (v 38)

2-6/12 (v 49)

Telefon vid akuta ärende: 0708-447124