Kontakta Q19

Adress: Kvisslevägen 19, 212 91  MALMÖ

Telefon: +46708 - 44 71 24

E-mail:kontakt@Q19.se

 

 

Skriv till oss

 •  

   GDPR

 •     Q19 är ansvarig för att Dina personuppgifterna hanteras. Kontaktuppgifter finns ovan.
 •     Uppgifterna samlas in och används för fullgörande av redovisnings- och uppgiftsskyldigheter
 •     Uppgifterna lämnas inte vidare till annan utanför Q19 i marknadsföringssyfte
 •     Den rättsliga grunden utgörs av att uppfylla uppdragsavtal om ekonomiska tjänster
 •     Uppgifterna sparas under den för räkenskaper gällande arkiveringstiden (fn 7 år)
 •     Du som har samtyckt till Nyhetsbrev från Q19 har alltid har rätt att dra tillbaka Ditt samtycke.
 •     Du har rätt att begära ett utdrag ur registret för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad
 •     Företaget är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 •     Personuppgiftsansvarig, dvs du som klient/kund, är ansvarig för att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med Q19. I     praktiken upprättar dock Q19 detta avtal skriftligen i 2 ex, varav parterna erhåller varsitt.
 •     Samtliga byråns klienter har skriftliga personuppgiftbiträdesavtal 

 

Semesterperiod 2023

v 33  (14-18/8)

Telefon vid akuta ärende: +46708-44 71 24