Betalningspåminnelser

 

Är din kund försenad med sin betalning?

 
Nästan var femte faktura betalas för sent, vilket innebär bla. förlorad ränta på kapital.
En obetald faktura påverkar vinstmarginalen direkt, och därmed även möjligheter till utdelning etc.
 
Lämna uppdraget med betalningspåminnelser till Q19. Du kan då bibehålla en egen god relation med kunden.  
Kreditupplysning, kravbrev samt ombud vid  eventuell ansökan om exekutiva åtgärder får du hjälp med på ett professionellt sätt.
 
 

European Payment Report 2016 har gjort en undersökning: 

- 2 av 3 svenska företagare uppger att deras kunder medvetet betalar fakturorna för sent! 

- Vart fjärde företag uppger att de sena betalningarna hotar deras överlevnad.

- 30 procent av de tillfrågade företagen uppger att deras tillväxt hindras av sena betalningar 

-  Var tionde företag skulle kunna anställa fler om det fick betalt i tid.