Årsredovisning

 

- Efter varje räkenskapsår ska ett aktiebolag upprätta och skicka in årsredovisning till Bolagsverket. 

- Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

- Alla handlingar ska vara på svenska.

- Om inte handlingarna kommer in i tid kan aktiebolaget få betala en förseningsavgift till Bolagsverket. 

- Den som inte upprättar årsredovisning i rätt tid kan åtalas för bokföringsbrott.

- Årsredovisningen ska ges in senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. 

Högsta domstolen 2018 - Bokföringsbrott vid försenad Årsredovisning

HD: Underlåtenheten att upprätta årsredovisning i rätt tid har medfört att rörelsens ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak har kunnat bedömas med ledning av bokföringen (jfr NJA 2004 s. 618). NN har därför gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Förseningen av årsredovisningen har överstigit fem månader. En sådan försening bör, som utgångspunkt, bedömas som bokföringsbrott av normalgraden. 

Det spelar alltså ingen roll om omsättningen är låg, det är fåtal affärshändelser, att man har begränsade kunskaper om bokföring, att man anlitat experthjälp eller svårigheter på det privata planet - det är ändå ett brott att lämna in sin årsredovisning för sent.

 

B 1555-17