Redovisning & bokföring

Som kund får du redovisningstjänster som du behöver,  tex. bokslut. Vi hjälper dig med  rådgivning, samt löpande rapporter så du kan fatta korrekta ekonomiska beslut.  Faktureringstjänst, påminnelsehantering kan du också få hjälp med.

Via elektronisk tjänst lämnas Dina skatte- och inkomstdeklarationer in till Skatteverket på ett säkert sätt.

contact us

 

Som nystartad företagare är det lätt att det blir fel eftersom reglerna är många. I början tänker man inte så mycket bokföringsskyldigheten utan fokuserar på sin affärsidé till fullo. Det är kanske svårt att finansiera alla ideér, och en revisionsfirma debiterar avsevärda belopp. Därför finns nu ett paketerbjudande till nystartade enmansföretag:

Erbjudande: Löpande bokföring, skattedeklarationer och rapporter för nystartad enskild firma - 1 090 kr/mån.

Revisionsplikt?
-          1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
-          3 miljoner kronor i nettoomsättning.
-          3 anställda.
Om ditt företag når över två av dessa värden under två års tid inträder revisionsplikt.

För våra kunder:

Tips och Rutiner 

Vi hjälper Dig att få struktur.  

Att ha pappren i ordning för varje månads inlämnande ger Dig kostnadseffektivitet, och mer tid över för viktigare affärsplanering som vi kan hjälpa Dig med. Välj rutinbeskrivning nedan:

Checklista löpande bokföring:  A. Bokslutsmetod 

Checklista löpande bokföring: B Faktureringsmetod