Q19

RÅDGIVNING

Redovisning, skatt, bokföring och deklaration

- Du erbjuds ett varierat utbud av  ekonomitjänster. 

-Du får tydliga och enkla svar på dina finansiella frågor. 

- En relation byggd på proffessionell grund

- Samarbete i förtroende för höjd lönsamhet

I teamet ingår även tillgång till värdefulla partners för andra företagstjänster, tex. marknadsföring, grafisk profilering etc.

En pålitlig partner

0708 - 44 71 24

 

Tjänsterna utförs enligt gällande rätt och normgivning.

Du får kontroll.

Vill du boka ett möte vänligen Kontakta oss.

Q19 ser sig som en viktig medlem av vårt samhälle. 

Vi kan tyvärr inte ta emot fler klienter då det är fullbelagt.

 

Godkänd ställföreträdare vid godmans- och förvaltarskap

Vägen till succé

Business - 863.mp4 (4,2 MB) 

FUNDERAR DU PÅ ATT STARTA EGET?

Ett tips är Mentorprogrammet på Nyföretagarcentrum Öresund.
Kostnadsfri rådgivning
Mentor Nyföretagare

 

Den mindre byrån med bred erfarenhet av

- Enskilda näringsidkare

- Handels- och kommandit bolag

- Aktiebolag

 

Med specialkompetens inom:

- Skatterätt

- Insolvensrätt

- Gränsöverskridande handel

- Moms vid EU-handel

 

Med riktad rådgivning för

- Nystartade företag

- Familjeföretag

- Övriga ägarledda företag

 

Flera företagare ser redovisning som något nödvändigt ont, som kostar pengar och som man helst inte vill syssla med alls.  Tvärtom är det ett jättebra sätt att göra företaget lönsamt - en investering!

Investera i expertis och erfarenhet och se hur du tex får kontroll på kostnaderna.

1. Tänk långsiktigt: den som har hand om redovisningen idag ska ha hand om den imorgon

2. Välj rätt byrå utifrån just ditt behov

3.  Du ska känna förtroende för byråns kompetens

4. Sätt dig in i grunderna: du har ansvaret

 

En modern redovisningsbyrå 

Q19 drivs av civ ek , tid skatterevisor Ing-Marie Hagerev

Målsättning: Frigör företagarens egen tid.

- Specialistkompetens Moms:

- gränsöverskridande handel

- omvänd moms, 

- EU-handel 

samt Insolvensrätt

Professionell rådgivning ger Dig stöd för bra beslut

 

 

Kompetens- och nyhetsutbildningar 2023

2023-11-15 Redovisning, BL

2023-11-14 Moms, BL

2023-11-09 AI, Burlöv Näringsliv

 

Kompetens- och nyhetsutbildningar 2022

2022-11-16 Moms, BL
2022-11-17 Redovisning, BL
 

Corona 2020-2021

Kompetens- och nyhetsutbildningar 2019

2019-12-12 Ställföreträdare, Överförmyndarenheten
2019-11-26 Redovisning, BL
2019-04-17 Rådgivarroll, BL e-kurs
 

Kompetens- och nyhetsutbildningar 2018

2018-12-07 Arbetsgivardekl, Skatteverket Malmö
 
2018-11-27 Skatteinfo, BL Malmö
 
2018-11-22 Skatteträff för revisorer och redovisningskonsulter, Skatteverket Malmö
 
2018-09-04 BL-dagen, Malmö
 
2018-05-15 GDPR webinar
 
2018-01-16 Skattenyheter 2018, BL Malmö
 
 

Kompetens- och nyhetsutbildningar 2017

2017-11-27 Moms seminarie, BL Malmö
 
2017-09-05 BL-dagen, Malmö
 
2017-05-04 KPMG Affärsdag, Malmö
 
2017-03-31 Skatteträff för revisorer och redovisningskonsulter, Malmö
 

Kompetens- och nyhetsutbildningar 2016

2017-05-04 KPMG Affärsdag, Malmö
2016-11-29 Skattenyheter 2017, Malmö
 

2016-09-14 Kurs Insolvensrätt, Ackordscentralen

2016-09-06 Seminarie - Den nya bokföringsbyrån, Malmö

2016-03-31 Skatteverket - nyheter

2016-03-30 Uppdatering bokföringssystem mm

Kompetens- och nyhetsutbildningar 2015

 
2015-11-27 EY:  Redovisning, moms, BEPS mm
 
2015-11-26 Skatteträff - Nyheter på skatteområdet
 
2015-09-01 Nyhetsseminarium
 

2015-04-14  Skatteverket - E-tjänster mm

2015-03-20  Skatteverket - Årets nyheter inom inkomstdeklaration, moms- och arbetsgivarområdet0

2015-02-13  Visma - Seminarium redovisning

 

Bildgalleri: Om Oss

voeux 2016.pdf (344,4 kB)

Hälsning från Frankrike