Ny momslag

22.11.2023 16:17

Från den 1 juli 2023 gäller en ny momslag. 

Bland annat med utökade krav om vad som ska framgå på en faktura.