Ränta på pengarna

17.11.2022 18:19

- Skattekonto - nu får vi åter ränta på pengarna

- 2022 motsvarar räntan ca 1,6 % i bankränta då den är skattefri

- Lägg gärna en utbetalningsspärr på skattekontot