Spara räkenskaperna

24.08.2017 15:05

Arkivera räkenskaperna på papper eller digitalt?

- Räkenskapsinformation ska sparas i 7 år
- Den ska sparas i den form den kom till företaget i (digitalt om underlaget kom via epost, efaktura el likn, och i pappersform om den kom på papper)
- Det går INTE att skanna in pappersfakturor och sen kasta pappersfakturan
- Det går INTE att skriva ut de digitala underlagen och sen radera dem, de måste även sparas i digital form
- Bokföringslagen ställer krav på att det är överskådligt, tillgängligt och i ordnat skick
- Vad som gäller vid utlägg se separat artikel