Vad hände med budgeten 2022...?

25.11.2021 17:17

Ny statsminister, avgående statsminister, budget 2022 - hur blir det nu...?

- Enklare regler vid tillfälliga anställningar

- Reklamskatten försvinner

- Personaloptioner förmånligare

- Högre skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättningar

- Skattefria förmånscyklar

- Rätt till ledig föräldravecka utan betalning

- Ökat jobbskatteavdrag

- Höjt grundavdrag för pensionärer

- Höjd skattereduktion för gåvor

- Mer bidrag för nystartsjobb

 

Sammanställning utdrag från Björn Lunden AB

 

n