Nytt inför 2022

27.12.2021 08:15
  • Höjt tak i sjukförsäkringen till 10 prisbasbelopp. 483 000 per år innebär att löner 40 25o kr/mån ryms
  • Viss möjighet till sjukpenning i upp till 550 dagar, istället för nuvarande 365 dagar
  • Pensionärer får höjt bostadstillägg 
  • Bättre möjligheter att jobba deltid under sjukskrivning