Lättnader för företagare under Corona

28.04.2020 10:12

Regeringen har beslutat om vissa lättnader för företag:

- sänkt arbetsgivaravgift från mars 2020 (obs är en definitiv sänkning, inte uppskjuten avgift)

- sänkta egenavgifter för överskott upp till 100 000 kr 2020 för enskild firma

- korttidsarbete (korttidspermittering), se Tillväxtverket

- lättare att få skjuta upp betalningen hos Skatteverket

- enskild firma kan skjuta upp beskattning genom högre periodiseringsfond

 

Som vanligt gäller att Du kan se över din preliminära f-skatt. Är den för hög kan vi sänka den, åtminstone tillfälligt.

Corona-info på SKV