Förmånscykel?

13.10.2022 20:51

En arbetsgivare kan låta en anställd använda företagets cykel, inklusive elcykel. Om förmånen inte beräknas till mer än max 3  000 kr per år är det numera dessutom skattefritt.