Nya registerlagen GDPR

29.11.2017 09:24

GDPR ersätter PUL

1.  2018-05-25 - General Data Protection Regulation

2. Samtycke till att samla in och behandla personuppgifter

3. Syftet med insamlingen ska framgå

4. Personerna ska få veta och kunna justera, och få borttag

5. Dataintrång rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar

6. Inom EU med möjlighet till nationell komplement

7.  Sanktionsavgift 4 % av omsättningen

8. DPO - Data Protection Officer

9. Dokumentationskrav