Corona

17.03.2020 12:18

Åtgärder pga coronaviruset

Regeringen har presenterat ett krispaket för att mildra de ekonomiska effekterna:

  • Regler om korttidspermittering föreslås träda i kraft 7 april (tillämpas från 16 mars). Förslaget  innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren ska få ut 90% av lönen.
  • Regeringen föreslår också att staten tar över hela sjuklöneansvaret under april och maj. Reglerna innebär att ersättningen för höga sjuklönekostnader blir högre. Egenföretagare med aktiebolag omfattas av samma system, även egenföretagare med F-skatt. För dessa förlängs förslaget om slopad karens (för dag 1-14) och  sjukpenning för dag 1-14 enligt schablon.
  • Anståndet med betalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag föreslås till tre månaders . Anståndet ska även gälla moms som betalas månadsvis eller kvartalsvis, max för 1 år. Företag som har större skatteskulder får ej anstånd.
  • Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården.