Förslag: Åtgärder mot skattefusk

17.05.2016 07:33
 1. REGERINGENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER MOT SKATTEFUSK
 2. Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte
   
 3. Införa automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare
   
 4. Införa informationsplikt för skatterådgivare

  Skapa en global svart lista över icke samarbetsvilliga länder och inför skarpa motåtgärder
 5.  
 6. Förstärka arbetet mot momsbedrägerier
   
 7. Förstärka skattetilläggets avskräckande effekt
   
 8. Förstärka Skatteverkets resurser
   
 9. Föra upp skattefrågor på styrelsenivå i företagen
   
 10. Stötta kapacitetsbyggnad i utvecklingsländer
   
 11. Vidta ytterligare åtgärder mot inhemskt skattefusk och svartarbete