Förslag 3:12 regler

07.11.2016 14:23

Nu har utredningen utrett i 2,5 år (!) och kommit med förslag till nya 3:12 regler för fåmansaktiebolag. Den största förändringen avser hur mycket utdelning en ägare kan ta ut till låg kapitalbeskattning, och blir inte oväntat en försämring jämfört med nuvarande regler. Reglerna föreslås träda i kraft 1 jan 2018, men redan under 2017 bör tex. löneuttagstaket beaktas.