Artikelarkiv

17.03.2020 12:18
Åtgärder pga coronaviruset Regeringen har presenterat ett krispaket för att mildra de ekonomiska effekterna: Regler om korttidspermittering föreslås träda i kraft 7 april (tillämpas från 16 mars). Förslaget  innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten...
08.12.2019 08:30
Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. - Vissa länsstyrelser, bla. Skåne, har fått mer resurser. Det ska visa sig i form av fler tillsynsbesök. - Länsstyrelsen får tillsyn över ytterligare en grupp: konsthandlare - Regeringen har tillsatt en utredning om hur arbetet mot...
01.03.2019 16:00
Brexit 29 mars 2019 Det blir en hel del förändringar när Storbrittanien lämnar EU.  PwC har en förträfflig checklista för Dig som handlar med England.
08.12.2018 11:28
Personalliggare nya branscher Utöver restaurang, frisör, tvätteri, bygg tillkommer 2019: - fordonsservice - livsmedels- och tobaksgrossist - kropps- och skönhetsvård   Arbetar du ensam i verksamheten behöver du som regel ej personalliggare, men observera fall med delad verksamhet,...
27.11.2018 17:40
Arbetsgivardeklaration per individ Från 1 jan 2019 ska redovisningen från arbetsgivare till Skatteverket om utbetalda löner, skatteavdrag mm lämnas specificerat per anställd. Andra myndigheter får tillgång till uppgifterna för att bekämpa fusk tex med bidrag.  Som anställd kan du själv via...
29.11.2017 09:24
GDPR ersätter PUL 1.  2018-05-25 - General Data Protection Regulation 2. Samtycke till att samla in och behandla personuppgifter 3. Syftet med insamlingen ska framgå 4. Personerna ska få veta och kunna justera, och få borttag 5. Dataintrång rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar 6....
12.10.2017 15:14
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att e-ljudbok ska ha 25 % moms, och inte 6 % som andra böcker. De är inte böcker, utan genom nedladdning eller strömmande tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg.  Det är inte heller fråga om utlåning som inom bibliotek. Enligt EU-domstolens...
11.09.2017 16:03
Ny lag om registrering av huvudman. För att motverka penningtvätt och finansiering av terror ska det anmälas till Bolagsverket vem eller vilka som är de verkliga  huvudmännen i företaget eller föreningen: - Den som ytterst äger eller kontrollerar - Genom 25 eller mer av rösterna - Har rätt att...
24.08.2017 15:05
Arkivera räkenskaperna på papper eller digitalt? - Räkenskapsinformation ska sparas i 7 år - Den ska sparas i den form den kom till företaget i (digitalt om underlaget kom via epost, efaktura el likn, och i pappersform om den kom på papper) - Det går INTE att skanna in pappersfakturor och sen...
09.08.2017 15:40
Momsavdrag på utlägg och kostnadsersättning? Om en anställd gör ett inköp med arbetsgivarens medel och får en faktura/kvitto anses transaktionen ha gjorts direkt av företaget. Fakturan (kvittot) ska då bevaras i den form den hade. Om en anställd gör inköp med egna pengar och sedan får ersättning...
Objekt: 11 - 20 av 34
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>