Skärpta åtgärder mot penningtvätt

08.12.2019 08:30

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

- Vissa länsstyrelser, bla. Skåne, har fått mer resurser. Det ska visa sig i form av fler tillsynsbesök.

- Länsstyrelsen får tillsyn över ytterligare en grupp: konsthandlare

- Regeringen har tillsatt en utredning om hur arbetet mot penningtvätt kan stärkas