Verklig huvudman

11.09.2017 16:03

Ny lag om registrering av huvudman.

För att motverka penningtvätt och finansiering av terror ska det anmälas till Bolagsverket vem eller vilka som är de verkliga  huvudmännen i företaget eller föreningen:

- Den som ytterst äger eller kontrollerar

- Genom 25 eller mer av rösterna

- Har rätt att utse och avsätta hälften av styrelsen

- Annat avtal, tex bolagsordningen, anger verklig huvudman

- Närstående räknas in

- Anmäl inom 4 veckor

- Länk till Bolagsverkets regler för olika företagsformer