Artikelarkiv

22.12.2015 16:33
Har du sparpengar i en pensionsförsäkring, och behöver återköpa den i förtid? Om värdet är mindre än ett prisbasbelopp (44 500 år 2015) behöver du från och med 1 jan 2016 inte längre ansöka om det hos Skatteverket. Det räcker att du och din bank/försäkringsbolag är överens.  
10.12.2015 13:43
  skattereduktionen vid köp av rotarbete sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder den maximala skattereduktionen för rutarbete halveras till 25 000 kronor för personer som inte fyllt 65 år före ingången av...
10.07.2015 09:21
Fängelse för miljardsvindleri Boris, tidigare vd för elhandelsbolaget Kraft & Kultur, dömdes i juli 2015 vid Södertörns tingsrätt till fängelse i tre år och sex månader för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. Han får även näringsförbud i fem år.   Två tidigare chefer på Kraft &...
22.05.2015 14:07
Vad händer om någon dör? www.efterlevandeguiden.se Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se konsumenträttsliga frågor. Arbetsdomstolen www.arbetsdomstolen.se En specialdomstol för arbetsrättsliga tvister. Bokföringsnämnden www.bfn.se Redovisningssed, råd om bokföring...
Objekt: 31 - 34 av 34
<< 1 | 2 | 3 | 4