Nya regler för ROT och RUT 2016

10.12.2015 13:43

 

  • skattereduktionen vid köp av rotarbete sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder
  • den maximala skattereduktionen för rutarbete halveras till 25 000 kronor för personer som inte fyllt 65 år före ingången av det året de betalar för tjänsterna
  • den som fyllt 65 år får även i fortsättningen som mest 50 000 kronor i skattereduktion för rutarbete
  • lagtexten förtydligas när det gäller städarbete, så att du endast kan få skattereduktion för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning
  • matlagning ger inte rätt till skattereduktion.