Länkar

22.05.2015 14:07

Vad händer om någon dör?

www.efterlevandeguiden.se

Allmänna reklamationsnämnden

www.arn.se

konsumenträttsliga frågor.

Arbetsdomstolen

www.arbetsdomstolen.se

En specialdomstol för arbetsrättsliga tvister.

Bokföringsnämnden

www.bfn.se

Redovisningssed, råd om bokföring mm

Bolagsverket

www.bolagsverket.se

Information om bolagsformer, registrera ett nytt företag, skicka in årsredovisning m.m.

Datainspektionen

www.datainspektionen.se

Den enskildes rätt till integritet.

Finansinspektionen

www.fi.se/

Finansinspektionen om finansmarknaden.

Hyresnämnden

www.hyresnamnden.se

Hyresnämnden medlar i hyres-  och bostadsrättsliga tvister, ex andrahandsuthyrning,

Inspektionen för vård och omsorg

www.ivo.se

Anmäla missförhållande eller vårdskada inom vården,

Justitieombudsmannen/JO

www.jo.se

Granskar en myndighets handläggning

Konkurrensverket

www.kkv.se

För en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet.

Konsument Europa

www.konsumenteuropa.se

Information till konsumenter i Europa.

Konsumenternas elrådgivningsbyrå

www.elradgivningsbyran.se

Oberoende vägledning om el, fjärrvärme och gas.

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring

www.bankforsakring.konsumenternas.se

Oberoende vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet.

Konsumentverket/KO

www.konsumentverket.se

Konsumenträttsliga frågor.

Krisinformation

www.krisinformation.se

Samhällets information om risker och kriser

Kronofogden

www.kronofogden.se

Skulduppgifter, hur man får betalt mm

Lagen.nu

www.lagen.nu

Sveriges lagar samt vissa rättsfall.

Länsstyrelsen

www.lst.se

Tillsyn, kartor, stiftelser mm

 

Migrationsverket

www.migrationsverket.se/

Tex  visum, medborgarskap, asyl m.m.

Patent- och registreringsverket

www.prv.se

Om patent, varumärken m.m.

Polisen

www.polisen.se

Brott, böter, och gör en polisanmälan via sidan.

Post- och telestyrelsen

www.pts.se

Elektronisk kommunikation och post.

Proff AB

www.proff.se

Hitta registrerade företag

Regeringen

www.regeringen.se

Politik, regeringen, departementen, mm.

Riksdagen

www.riksdagen.se

Information om riksdagen, utskotten, lagar, debatter och beslut m.m.

Skatteverket

www.skatteverket.se

Skatter, folkbokföring, handledningar, fastighetstaxering, deklaration, m.m.

Sveriges domstolar

www.domstol.se

Sveriges domstolar

Telekområdgivarna

www.telekomradgivarna.se

Opartisk, för konsumenter om abonnemang för TV, bredband och telefoni.

Trafikverket

www.trafikverket.se

Läget i trafiken, körkort, yrkesförare, trängselskatt etc

Tullverket

www.tullverket.se

Gränsöverskridande handel, tullguiden