Fängelse för svindleri

10.07.2015 09:21

Fängelse för miljardsvindleri

Boris, tidigare vd för elhandelsbolaget Kraft & Kultur, dömdes i juli 2015 vid Södertörns tingsrätt till fängelse i tre år och sex månader för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott. Han får även näringsförbud i fem år.

 

Två tidigare chefer på Kraft & Kultur döms för medhjälp till grovt bokföringsbrott till villkorlig dom. Boris har - i egenskap av vd för räkenskapsåren 2003-2010 - låtit bokföra oriktiga uppgifter,och uppsåtligen har gjort sig skyldig till svindleri. Enligt domen har Boris även gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott. Det saknades 1,8 miljarder kronor i bokföringen.

 

Kraft & Kultur sålde miljövänlig elkraft mot kunder som var intresserade av både miljö och kultur. Det är balansposten upplupna intäkter i företagets redovisning som har manipulerats. Motivet var att kunna visa vinst i årsredovisningarna, något som var nödvändigt för att bolaget skulle kunna låna mer pengar för att täcka likviditetsbrist orsakad av verkliga förluster.

Svindleriet avslöjades i november 2011 av externa revisorer.