Skatter

Vår erfarenhet inom skatterätten kommer ditt företag till nytta.

Du får ett ombud som kan lämna in dina deklarationer på elektronisk väg.

Vid en förfrågan från Skatteverket tar vi hand om kontakterna, utför uppgiftskontrollen och levererar svaren.

Du får råd från erfaren personal som hjälper dig att nå bästa möjliga slutresultat.

Vi förser dig också med ett ombud som är behjälplig i kontakter med Skatteverket.

Du frigör egen tid!

 

Liten skatteskola för enskild firma

3 filmsnuttar visar översikligt:

- Hur mycket är mina egna pengar?

- Hur fungerar moms?

- Hur deklarerar jag?

Ämne: Skatterådgivning

Omvänd byggmoms

Magnus 08.12.2018
Vad betyder det nya fastighetsbegreppet egentligen?

Sv:Omvänd byggmoms

Ing-Marie 11.12.2018
En EU-anpassning av begreppet fastighet skedde 2017 inom momsområdet. Det som avgör om det är fast egendom är om byggnaden är av allmän eller specifik karaktär. Ett kontor tex anses som allmän. Därmed ska inte omvänd byggmoms användas vid installation av larm tex. En simhall är däremot en specifik byggnad och därmed fast egendom.

Ny kommentar

Gränsöverskridande handel kan innebära komplicerade frågor kring inte minst moms.

Du får stöd vid handel inom EU och vid handel med övriga länder.