Skatt - Moms

Vid en förfrågan från Skatteverket tar vi hand om alla kontakterna, utför uppgiftskontrollen och levererar svaren.

 

Du får ett ombud för samtliga kontakter med Skatteverket, och Dina deklarationer lämnas in elektroniskt på ett säkert sätt och i rätt tid. 

Du frigör egen tid!

 

Liten skatteskola för enskild firma

3 filmsnuttar visar översikligt:

- Hur mycket är mina egna pengar?

- Hur fungerar moms?

- Hur deklarerar jag?

Ämne: Skatterådgivning

Gåva

Arbetsgivare 18.06.2022
Kan jag ge mina anställda en sommargåva?

Sv:Gåva

Ing-Marie 18.06.2022
Det är endast följande gåvor som är skattefria (2022):
1. Jubileumsgåva 1 500 kr (företaget firar tex 25 - eller 50 årsjubileum)
2. Julgåva 500 kr
3. Minnesgåva 15 000 kr (tex när arbetstagare fyller 50 eller går i pension)
4. Reklamgåvor 300 kr (tex överblivna reklamsaker avsedda för kund)

Omvänd byggmoms

Magnus 08.12.2018
Vad betyder det nya fastighetsbegreppet egentligen?

Sv:Omvänd byggmoms

Ing-Marie 11.12.2018
En EU-anpassning av begreppet fastighet skedde 2017 inom momsområdet. Det som avgör om det är fast egendom är om byggnaden är av allmän eller specifik karaktär. Ett kontor tex anses som allmän. Därmed ska inte omvänd byggmoms användas vid installation av larm tex. En simhall är däremot en specifik byggnad och därmed fast egendom.

Ny kommentar

Gränsöverskridande handel kan innebära komplicerade frågor kring inte minst moms.

Du får stöd vid handel inom EU och vid handel med övriga länder.