Styrelsearvode är tjänsteinkomst

26.06.2017 09:19

Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt att styrelsearvode ska anses som inkomst av tjänst. Utbetalaren torde därmed bli skyldig att innehålla skatteavdrag, och endast i undantagsfall kommer det att vara möjligt att fakturera styrelsearvode genom eget bolag för sk. styrelseproffs. Skatterättsnämnden har tidigare ansett att uppdraget är personligt och bara kan innehas av fysisk person, enl ABL.

Länk till domen:

HFD Styrelsearvoden är tjänsteinkomst 278-17.pdf (97602)