Penningtvätt och finansiering av terrorism

31.03.2016 14:14

from 1 aug 2015 gäller:

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Byrån är skyldig att försvåra för kriminella att använda brottspengar, bekämpa finansiering av terrorism och skydda klienternas verksamheter mot kriminalitet. Q19 ser att åtgärderna är viktiga i samhället, och följer ett riskbaserat förhållningssätt med rutiner och bedömningar i enlighet med Finanspolisens och LST anvisningar.