Sv:Omvänd byggmoms

Ing-Marie 11.12.2018
En EU-anpassning av begreppet fastighet skedde 2017 inom momsområdet. Det som avgör om det är fast egendom är om byggnaden är av allmän eller specifik karaktär. Ett kontor tex anses som allmän. Därmed ska inte omvänd byggmoms användas vid installation av larm tex. En simhall är däremot en specifik byggnad och därmed fast egendom.

Ny kommentar